Dierenwelzijn en duurzaamheid

Als manege zijn wij afhankelijk van onze paarden. Het is dan ook erg belangrijk dat we op een juiste wijze met onze paarden omgaan. Bij het houden van de paarden letten wij onder andere op voldoende beweging en sociaal contact. Maar ook voeding, belasting en huisvesting zijn erg belangrijk. In dit artikel gaan we daar verder op in.
We worden steeds bewuster van onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de maatschappij. Daarom doen wij ons best om constant duurzame aanpassingen te maken aan onze bedrijfsvoering. In dit artikel wordt h
ieraan ook aandacht besteed.

Huisvesting
De meeste paarden staan gehuisvest in individuele boxen. Deze voldoen ten minste aan de wettelijk gestelde afmetingen. Ook sociaal contact tussen de paarden is mogelijk. Daarnaast hebben de stallen voldoende daglicht en frisse lucht. De paarden staan gestald op stro. Hierdoor kunnen de paarden gedurende de dag snuffelen en knabbelen aan het stro. Dagelijks krijgen de paarden voldoende beweging. Dit kan zijn doordat ze gereden worden, vrij in de wei of in de binnenbak lopen. Naast de individuele boxen zijn er ook twee stallen voor groepshuisvesting. Hier worden meerdere paarden bij elkaar in één grote stal gehouden. Dit is beter voor het socialisatie proces en daarom bijzonder prettig in het gebruik met jonge paarden.

Voeding
Een paard kan alleen goed presteren wanneer het ook de benodigde voedingsmiddelen binnenkrijgt. Ruwvoer is de basis van het dieet voor een paard. Dit betekent hooi, stro en gras. Maar de paarden hebben extra eiwitten en energie nodig om te kunnen 'sporten'. Dit halen ze uit de brokken die gevoerd worden. Wanneer een paard bepaalde voedingsmiddelen te kort komt dan worden deze extra gevoerd. Dit kan met bijvoorbeeld muesli, bietenpulp of slobber. Het voedingspatroon wordt dan ook nauwkeurig samengesteld en bekeken. De paarden zijn onlangs allemaal gewogen. Daaruit bleek dat de meeste paarden een gezond gewicht hadden. Echter waren er enkele oude paarden die wat ondergewicht hadden maar dit is een normaal verschijnsel bij oudere paarden.

Lichamelijke belasting
Een manege paard werkt gemiddeld anderhalf uur per dag. In principe hoeft een paard dus niet meer dan twee keer te lopen op één dag. Het kan gebeuren dat een paard een derde uurtje moet lopen op een drukke dag.
Het aantal uren van werk is echter minder van invloed op het paard dan de aard van de belasting. Paarden zijn van nature gewend om uren achter elkaar te lopen, om zo van gebied naar gebied te trekken.

In het verleden hebben wij binnen de manege al aanpassingen gedaan om een negatieve belasting te verkleinen. Zo zijn de rijbanen voorzien van een dempende bodem. Wat beter is voor de gewrichten van een paard. Daarnaast is er een project geweest waarin wij geprobeerd hebben om ruiters met overgewicht hier vanaf te helpen. Om zodoende de belasting van de paardenrug te verkleinen. Om die reden worden alle ruiters vriendelijk, doch dringend verzocht om met behulp van een krukje op het paard te stappen. Ook heeft ieder paard zijn eigen zadel wat goed op de rug past om zodoende de belasting te minimaliseren.
Uiteraard werken wij dagelijks aan de zit van alle ruiters. In de lessen proberen wij de houding en zit van elke ruiter te verbeteren. Een goede zit minimaliseert namelijk de belasting van het paard wat veroorzaakt wordt door de ruiter.

Als ruiter kun je dus zelf meewerken aan het welzijn van het paard; door op een gezond gewicht te blijven, op te stappen met een krukje en door te werken aan je eigen houding en zit.

Horsemanship
Horsemanship is een populaire term die je steeds vaker terughoort en vaak in verband gebracht wordt met Natural horsemanship. Het wil echter niet meer zeggen dan dat mens en paard weten hoe met elkaar om te moeten gaan. Als je veel met paarden werkt, leer je het gedrag van een paard te begrijpen. Je ziet dan ook dat jouw gedrag, houding en acties, invloed hebben op het gedrag van het paard.
Onze medewerkers moeten beschikken over een voldoende dosis horsemanship om zodoende op een verantwoordelijke en paardvriendelijke manier te werk te kunnen gaan. Dit proberen wij onze stagiairs en ruiters natuurlijk ook bij te brengen.
Horsemanship betekent op een correcte en duidelijke manier het paard te corrigeren wanneer dit nodig is. Maar nog veel belangrijker is het uitstralen van rust en vertrouwen naar het paard toe. Op het juiste moment belonen is ook erg belangrijk.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de huidige situatie wordt ook het verantwoordelijk omgaan met de wereld alsmaar belangrijker. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent enkele speerpunten. De eerste is dierenwelzijn, de tweede is veiligheid en de derde is het verantwoordelijk omgaan met natuurlijke grondstoffen. Het dierenwelzijn is hierboven al uitgebreid besproken dus vervolgen hier de andere twee speerpunten.

Veiligheid
Je bevinden rondom paarden is niet zonder risico. Maar om deze risico's zo klein mogelijk te houden heeft Manege Prinsenbankhoeve zich aangemeld bij de Federatie Nederlandse Ruitersport Centra (FNRS) en de Stichting Veilige Paardensport (SVP). Beide instanties adviseren omtrent veiligheid binnen de manege. De SVP keurt de manege manege ook jaarlijks op de veiligheid. Tot dusver met goed gevolg en is de manege dus ook een trotse bezitter van het veiligheidscertificaat.

Concreet betekent dit voor jou als ruiter dat je verplicht bent een cap te dragen. Daarnaast is het dragen van een bodyprotector verplicht in de springlessen.

Grondstoffen
De eerste grondstof waar duurzaam mee omgegaan dient te worden is energie. De manege heeft in 2011 vrijwel alle TL verlichting vervangen door LED verlichting. Hierdoor wordt er minder energie verbruikt.

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Hierboven werd de 'dempende bodem' al genoemd die in de rijbanen ligt. Deze is gemaakt van gerecycled automateriaal. Zoals verwerkte automatten, versnipperde hoedenplanken en zachte delen van dashboards.

Ons eigen afval wordt ook gerecycled. Zo wordt de mest opgehaald en verwerkt voor de champignonteelt. Ook ander afval wordt gescheiden, waaronder het plastic.

Samen zijn we duurzaam
Wij zetten dagelijks kleine stapjes naar een duurzame onderneming. Wij kunnen dat echter niet alleen. Zo kun je met een idee om onze bedrijfsvoering te verbeteren altijd bij ons terecht. Daarnaast kun je ons helpen om het paardenwelzijn te vergroten. Vraag maar eens aan een instructrice wat jij kunt verbeteren aan je rijstijl of je gedrag op stal.

Manege Prinsenbankhoeve in regio Nijmegen, hier te zien met een prachtig speels veulentje.

Manege Prinsebankhoeve is een 3 sterren FNRS Manege

Manege Prinsenbankhoeve is goedgekeurd door Stichting Veilige Paardensport

KNHS

De Prinsenbankhoeve is een Erkend Aequor Leerbedrijf

Huisdierencentrum Prinsenbankhoeve - Dierenpension - Trimsalon - Dierenwinkel - Fokkerij